Vzduchotechnika|klimatizace

Firma se specializuje na dodávky prací včetně materiálu a to zejména:

Vzduchotechnika

Dodáváme veškeré vzduchotechnické zařízení pro větrání a klimatizaci, jak pro malé výkony (WC, koupelny apod.), tak i pro dílny, výrobní haly, provozovny atd. Nabízíme zařízení z dovozu, kterými doplňujeme chybějící výrobky domácí produkce. Dodané systémy předáváme včetně zaregulování a garančních měření.

Výroba vzduchotechnických prvků a potrubí

Potrubí vyrábíme z pozinkovaného případně černého plechu s lisovanými pozinkovanými přírubami, připevněnými přítlačnými spoji. Potrubí a elementy vyrábíme v kvalitě evropských norem DIN.
Dále vyrábíme v pozinkovaném provedení výfukové hlavice a stříšky, sací a výfukové střešní hlavice dle norem ČSN i DIN, samotahové hlavice CAGI, protidešťové žaluzie, regulační klapky, mřížky, filtry, tlumicí komory a kompletní sortiment závěsného materiálu v pozinkovaném provedení.

Elektro, měření a regulace

Dodáváme elektrickou instalaci provozních souborů vzduchotechniky a klimatizace včetně vydání revizních zpráv. Z důvodu snižování energetické náročnosti a hospodárnosti provozu navrhujeme a dodáváme potřebná zařízení pro MaR z naší i zahraniční výroby. Provádíme záruční i pozáruční servis.

Fotografie