Projekce

Naše projekční oddělení zpravovává veškerou technickou, výkresovou dokumentaci v oboru vzduchotechniky, chlazení, klimatizace a regulace, je schopna navrhnou téměř jakýkoliv systém.

Firma má zkušenosti s projektováním technicky náročných staveb jako jsou:

INTERKLIMA, spol. s r.o. vám poradí s technickým řešením a zpracuje pro vás projekt dle vašich představ a možností.

Zajití na přání objednatele zpracování projektové dokumentace dle platných zákonů a norem nebo konzultace s projektantem.