INTERKLIMA, spol. s r.o. | Projekce, montáž vzduchotechniky a klimatizace

Vítáme Vás na stránkách společnosti INTERKLIMA, spol. s r.o.

Společnost vznikla zápisem do podnikového rejstříku 13.2.1991 ze soukromé firmy Interklima založené 1.9.1990. Firma INTERKLIMA, spol. s r.o. vznikla složením pracovníků VPÚ Pardubice, Průmstav, Stavomontáže, Servis-projekt, Cheming a dalších.